Yogastudio Noord

Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft voor een abonnement, les of workshop, ga je akkoord met de voorwaarden gesteld in dit document. 

ABONNEMENTEN EN AANMELDING

 • Je betaalt geen inschrijfgeld.
 • Je kunt eenmalig een proefles boeken. Hierna heb je de keuze uit een abonnement, strippenkaart of een losse les.
 • Aanmelden voor de les is verplicht. Je kunt je tot 4 uur voor de aanvang de les afmelden.
 • Ben je aangemeld voor een les en ben je er niet. Dan wordt je les geregistreerd als afwezig en wordt meegeteld als een gevolgde les.
 • Een abonnement en strippenkaart is persoonsgebonden en dus niet te volgen met meerdere personen..

OVERZICHT TARIEVEN

  • Proefles is gratis – (eenmalig)

  • 1x p/week – jaarabonnement € 32,50,- per maand/ Looptijd 12 maanden/ Jaarlijks automatisch verlengd/ 52 lessen per jaar zelf in te vullen.

  • 1x p/week les – halfjaar abonnement € 35,- per maand/ Looptijd 6 maanden/ Halfjaarlijks automatisch verlengd/ 26 lessen per half jaar zelf in te vullen.

  • Onbeperkt – jaar abonnement € 49,-/ Looptijd 12 maanden/ Jaarlijks
   automatisch verlengd/ opzeggen mogelijk- 1 maand voor verloop

  • 1 keer per week- maand abonnement € 37,50/ Maandelijks automatisch verlengd/ Zonder opsparen van lessen.

  • 5 x per maand – maand abonnement € 42,50/ Maandelijks automatisch verlengd.

  • Onbeperkt – maand abonnement €55,- /Maandelijks automatisch verlengd.

  • Strippenkaart 10 lessen €115,-/ 3 maanden geldig.

  • Proefpakket 3 lessen €33/ 3 weken geldig (eenmalig voor nieuwe klanten)

  • 1 Maand onbeperkt €65/ Stopt vanzelf na één maand.

  De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen en workshops staan altijd op de website. Yogastudio Noord behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen & workshops, te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per email.

  BETALING EN OPZEGGING

  • Een abonnement bij Yogastudio Noord koop je online. De eerste maand betaal je via IDEAL. (Kom je er niet uit stuur dan je IBAN-gegevens per mail aan info@yogastudionoord.nl)

  • Koop je je abonnement in de eerste week van de maand dan betaal je het volledige bedrag. In de tweede week 75%, enz. Dit past het systeem automatisch aan.

  • Let op: met je eerste betaling via IDEAL geef je toestemming dat het
   abonnementsgeld maandelijks wordt afgeschreven d.m.v. automatische incasso en ga je akkoord met de voorwaarden.

  • De incasso start de tweede maand van je abonnement, de automatische incasso vindt rond de 1e van de maand plaats.

  • Wil je je abonnement stopzetten bij Yogastudio Noord; Dit kan maandelijks, met een opzegtermijn van één maand. Besluit je bijvoorbeeld te stoppen op 15 mei, dan loopt bijvoorbeeld een maandabonnement tot het einde van de volgende maand door.

  • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

  • Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

  • Lessen worden binnen de gestelde termijn gevolgd. Bij niet-tijdige of niet- volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Yogastudio Noord gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren.

  • Tevens is Yogastudio Noord in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de deelnemer tijdens zijn/haar lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal niet tijdig of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

   INHALEN VAN LESSEN

  • Jaarlijks kun je je maand abonnement een kalendermaand stopzetten (dus van de eerste tot de laatste dag van de maand).
  • Dit geef je door via de mail vóór de 15de van de maand daarvoor. Voorbeeld: je abonnement stopzetten voor juli, geef je door vóór 15 juni.
  • Een 10 Lessen strippenkaart is 4 maanden geldig. Hierna komen de lessen te vervallen.
  • Heb je een 5x per maand of 1 x per week abonnement:
   – Zijn je lessen op, maar wil je een keer extra komen? Dan kun je een losse les kopen;
   -Kun je een week niet en je hebt een 5 x per maand abonnement? Je kan bijvoorbeeld in een andere week 2 lessen volgen. Dit kun jezelf per maand indelen. Dit is niet mogelijk met een 1 x per week abonnement.
  • Met een jaar – en halfjaarabonnement kun je dit zelf naar wens invullen.

  WORKSHOPS

  • Je plekje voor een workshop is definitief na ontvangst van de betaling.
  • Kan je er toch niet bij zijn, laat dit z.s.m. weten via de mail.
  • De annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de desbetreffende workshop.

  VOORWAARDEN

  • Het volgen van een yogales of workshop bij Yogastudio Noord is op eigen risico. 
  • Je ben verantwoordelijk voor je eigen spullen; Yogastudio Noord is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of schade van eigendommen van de deelnemer. 
  • Yogastudio Noord is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en/of opgelopen schade/gevolgschade door letsel en blessures. 
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk  ongemak, meld dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les of workshop.
  • Ben je zwanger meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les of workshop.
  • Luister goed naar de instructies van de docent.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

  VAKANTIE EN MEDISCH

  • Bij vakantie of ziekte loopt het abonnement door. 
  • Het kan natuurlijk zijn dat je om medische redenen (tijdelijk) geen lessen meer kunt volgen. Uiteraard kun je ons dan mailen en zijn er veel dingen mogelijk. Het is geheel afhankelijk van de situatie, maar we helpen je graag. Email naar: info@yogastudionoord.nl 
  • Op officiële feestdagen is er geen les;
  • Tijdens schoolvakanties is de Yogastudio dicht of er is een aangepast rooster. Hierover ontvang je tijdig bericht. 
  • Tijdens sluiting/ een aangepast rooster zijn hierin geen aanpassingen in het abonnement.

   OVERIG

  • Yogastudio Noord behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren.
  • Wijzigingen over de lessen en andere informatie zijn te vinden op de website in het rooster.
  • Deze voorwaarden kunnen veranderen en wordt bekend gemaakt via een nieuwsbericht.

  HUISREGELS:

  • Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. 
  • Tijdens een Aerial yogales is het dragen van bovenkleding waarbij de oksels en bovenarmen bedekt zijn verplicht, dit om de doeken schoon te houden. Doe je sieraden af om beschadigingen van het doek te voorkomen.

  OP FEESTDAGEN IS DE STUDIO GESLOTEN

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede vrijdag
  • Pasen 
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag 
  • Hemelvaartsdag 
  • Pinksteren
  • Kerst

  VAKANTIES GESLOTEN: 

  2022

  Herfst 16 okt t/m 24 okt

  Kerst   24 dec t/m 9 januari

  2023

  Meivakantie 29 april t/m 7 mei

  Zomer 20 juli t/m 21 augustus

  De vakantie update wordt hier regelmatig geplaatst en je krijgt tijdig een mail wanneer er wijzingen zijn of er een aangepast rooster is. 

  Hulp nodig?