Yogastudio Noord

Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden Yogastudio Noord

Deze voorwaarden dienen om duidelijkheid te verschaffen over een aantal praktische zaken, waar deelnemer aan de yogalessen, workshops en Trauma Sensitive yogalessen (mogelijk) mee te maken kunnen krijgen.

Deze artikelen in dit document vormen de algemene voorwaarden en zijn van
toepassing op individuele en groepslessen, in losse vorm, abonnement/strippen of als pakket bij Yogastudio Noord. Door deelname aan een of meerdere van deze activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Yogastudio Noord kan ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de geldende versie.

II. ABONNEMENTEN EN AANMELDING

 • Je betaalt geen inschrijfgeld.
 • Je kunt eenmalig een proefles boeken. Hierna heb je de keuze uit een abonnement, strippenkaart of een losse les.
 • Aanmelden voor de les is verplicht. Je kunt je tot 4 uur voor de aanvang de les afmelden.
 • Ben je aangemeld voor een les en ben je er niet. Dan wordt je les geregistreerd als afwezig en wordt meegeteld als een gevolgde les.
 • Een abonnement en strippenkaart is persoonsgebonden en dus niet te volgen met meerdere personen.

III. OVERZICHT PRIJZEN

 • Proefles is gratis – (eenmalig)
 • Losse les  €15,-
 • 1x p/week les – halfjaar abonnement € 38,- per maand/ Looptijd 6 maanden/
  Halfjaarlijks automatisch verlengd/ 26 lessen per half jaar zelf in te vullen.
 • Onbeperkt – jaar abonnement € 52,-/ Looptijd 12 maanden/ Jaarlijks
  automatisch verlengd/ opzeggen mogelijk- 1 maand voor verloop
 • 5 x per maand – maand abonnement € 45,-/ Maandelijks automatisch
  verlengd
 • Onbeperkt – maand abonnement €58,- /Maandelijks automatisch verlengd.
 • Strippenkaart 10 lessen €118,-/ 3 maanden geldig.
 • Proefpakket 3 lessen €33/ 3 weken geldig (eenmalig voor nieuwe klanten)
 • 1 Maand onbeperkt €65/ Stopt vanzelf na één maand.

ZWANGERSCHAPSYOGA

 • Proefles Mama Yoga is gratis – Eenmalig voor nieuwe klanten
 • Mama Yoga losse les – € 15,-
 • 2x Mama Yoga, 1 maand geldig- €28,-
 • 4x Mama Yoga, 6 weken geldig – € 54,-
 • 8x Mama Yoga, 10 weken geldig- €100,-
 • 10 x Mama Yoga, 12 weken geldig – € 118,-
 • 12x Mama Yoga, 14 weken geldig – € 132,-
 • De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen en workshops staan altijd op de website. Yogastudio Noord behoudt zich het recht voor om de prijzen van de lessen, workshops te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per email.

IV. BETALING EN OPZEGGING

 • Een abonnement bij Yogastudio Noord koop je online. De eerste maand betaal je via IDEAL. (Kom je er niet uit stuur dan je IBAN-gegevens per mail aan info@yogastudionoord.nl)
 • Koop je je abonnement in de eerste week van de maand dan betaal je het volledige bedrag. In de tweede week 75%, enz. Dit past het systeem
  automatisch aan.
 • Let op: met je eerste betaling via IDEAL geef je toestemming dat het abonnementsgeld maandelijks wordt afgeschreven d.m.v. automatische
  incasso en ga je akkoord met de voorwaarden.
 • De incasso start de tweede maand van je abonnement, de automatische
  incasso vindt rond de 1e van de maand plaats.
 • Wil je je abonnement stopzetten bij Yogastudio Noord; Dit kan maandelijks, met een opzegtermijn van één maand. Besluit je bijvoorbeeld te stoppen op 15 mei, dan loopt bijvoorbeeld een maandabonnement tot het einde van de volgende maand door.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats. 
 • Lessen worden binnen de gestelde termijn gevolgd. Bij niet-tijdige of niet- volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Yogastudio Noord gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren.
 • Tevens is Yogastudio Noord in dit geval gerechtigd de overeenkomst te
  ontbinden. Indien de deelnemer tijdens zijn/haar lidmaatschapsperiode
  waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal niet tijdig of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

V. AANSPRAKELIJKHEID 

 • Het bijwonen van de trauma sensitieve yogales, een groepsles, privéles of
  workshop bij Yogastudio Noord is volledig op eigen risico.
 • Lees ook de veelgestelde vragen /voorwaarden voor Trauma Sensitive Yoga
 • Yogastudio Noord is niet aansprakelijk voor eigendommen van de deelnemer.
 • Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
 • Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan
  de desbetreffende docent voor aanvang van de les.
 • Yogastudio Noord is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en/of opgelopen
  schade/gevolgschade door letsel en blessures.
 • Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen
  zo nodig aan.
 • Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.

VI. LESROOSTER

 • Het huidige en geldende lesrooster is altijd terug te vinden op de website.
 • Yogastudio Noord streeft er naar alle roosterveranderingen van tevoren aan te kondigen op de website.
 • Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op terugbetaling van reeds betaalde lessen.
 • Yogastudio Noord behoudt het recht om lessen te annuleren, of een andere docent in te zetten, bij ziekte van een docent.
 • Yogastudio Noord is gesloten op officiële feestdagen, en vaak tijdens de
  schoolvakanties.
 • Bij vakantie of ziekte loopt het abonnement door.
 • Tijdens sluiting of een aangepast rooster zijn hierin geen aanpassingen in het abonnement.
 • Het kan natuurlijk zijn dat je om medische redenen (tijdelijk) geen lessen meer kunt volgen. Uiteraard kun je ons dan mailen en zijn er veel dingen mogelijk.
 • Het is geheel afhankelijk van de situatie, maar we helpen je graag. Email
  naar: info@yogastudionoord.nl

VII. PERSOONSGEGEVENS

 • Yogastudio Noord verzamelt en bewerkt persoonsgegevens van de
  deelnemers overeenkomstig met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • Yogastudio Noord gebruikt deze informatie voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke mail en/of whatsapp/ SMS.
 • Yogastudio Noord verstrekt de persoonsgegevens van de deelnemers nooit aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende deelnemer(s).

VIII. OVERIGE

FEESTDAGEN

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren
 • Kerst

VAKANTIES: 

2023
Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie: 22 december t/m 8 januari

2024
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari
Meivakantie: volgt nog
Zomervakantie: volgt nog

De vakantie update wordt hier regelmatig geplaatst.

Versie Oktober ‘23

Hulp nodig?